Dung dịch chuẩn pH 4,7,10 Eutech

Dung dịch chuẩn pH 4, 7, 10 dùng để chuẩn lại độ chính xác của các máy đo pH hãng Eutech, hãng Horiba, Hana, Extech và các hãng khác. Dung dịch chuẩn pH 4, 7, 10 có thể tích 480ml.