Kính hiển vi 2 mắt 86.025

Kính hiển vi 2 mắt 86.025 Euromex với thị kính 10X cùng 4 vật kính 4X, 40X, 40X, 100X sử dụng cho hầu hết các mẫu vật. Sản xuất theo công nghệ Hà Lan với giá thành rất rẻ.