Máy chưng cất đạm UDK 159

Máy chưng cất đạm UDK 159 dùng để phân tích Nito và xác định hàm lượng Protein theo phương pháp Kjeldahl trong các mẫu thực phẩn, thức ăn chăn nuôi công nghiệp hay dùng trong ngành công nghiệp môi trường, hóa chất .