Máy đo áp lực nổ bao bì Labthink LSSD-01

Máy đo áp lực nổ bao bì Labthink được sử dụng để đo rò rỉ và đóng dấu sản phẩm. Máy được sử dụng để kiểm nghiệm độ nổ, kháng nén, lực xoắn và lực tách rời của gói sản phảm, các gói vô trùng, các sản phẩm thực phẩm, nhựa và các vật liệu cũng như sản phẩm khác