Máy đo chỉ số chảy MFI

Máy đo chỉ số chảy MFI hãng Hanatek đo chỉ số chảy của nhựa hoặc vật liệu. Cần theo dõi nhiệt độ và áp suất để tạo hình sản phẩm. Máy đo chỉ số chảy MFI đạt tiêu chuẩn ASTM D1238 và ISO.