Máy đo Clorine Eutech C210

Máy đo Clorine Eutech C201 đáp ứng các tiêu chuẩn đo clorine tổng và Clorine dư , chất lượng cao, kết quả nhanh, chính xác chỉ với 3 bước sử dụng đơn giản.