Máy đo đa chỉ tiêu Eutech PCTestr 35

Máy đo đa chỉ tiêu Eutech PCTestr 35 là máy đo dạng bút cầm tay nhỏ gọn tiện lợi. Máy đo được pH, độ dẫn và nhiệt độ đặc biệt không cần thay điện cực để đo các thông số rất tiện lợi.