Máy đo đa chỉ tiêu PCSTestr 35

Máy đo đa chỉ tiêu PCSTestr 35 dạng bút đo đo được độ pH, độ dẫn, TDS, nhiệt độ, độ mặn. Giá thành cực rẻ. Bút đo tiện lợi. Chống thấm nước, Chống bụi. Sử dụng pin.