Máy đo độ bền kéo Labthink

Máy đo độ bền kéo Labthink XLW dùng để đo các tính chất cơ vật lý của phim, nhựa, vật liệu nhiều lớp, chất kết dính, băng dính, giấy, da, cao su, sợi giấy. Máy dùng để kiểm tra được độ bền kéo, bong tróc, biến dạng, độ chảy, chất kết dính.