Máy đo độ bóng BEVS

Máy đo độ bóng góc 60 hãng BEVS đạt tiêu chuẩn ISO 2813, ASTM D2457, GB 9754, GB 9966, GB 8807. Đo được các mẫu giấy, mực in, gốm sứ, gỗ, nhựa, la phông…