Máy đo độ nhớt BF35

Máy đo độ nhớt BF35 thường sử dụng để đo độ nhớt của dầu. Nó có bob và sử dụng lò xo xoắn để đo độ lưu biến và lặp lại phép đo dễ dàng. Máy đo độ nhớt BF35 duy trì tốc độ cắt liên tục dưới công suất khác nhau của cùng một chất lỏng. Đo nhanh và chính xác.