Máy đo độ nhớt động học

Máy đo độ nhớt động học dựa trên nguyên tắc di chuyển viên bi trên đoạn dài để đo. Máy đo độ nhớt thích hợp sử dụng đơn giản gọn nhẹ