Máy đo độ rò rỉ bao bì Labthink MFY-01

Máy đo độ rò rỉ bao bì Labthink model MFY-01 được thiết kế để kiểm tra rò rỉ bao bì thực phẩm, thuốc, dụng cụ y tế, các sản phẩm hóa chất hàng ngày, ô tô, linh kiện điện tử, văn phòng phẩm và các sản phẩm công nghiệp khác. Máy đo độ rò rỉ bao bì Labthink MFY-01 còn sử dụng để kiểm nghiệm hiện dấu của mẫu vật sau khi rơi xuống và kiểm tra lực nén.