Máy đo oxi Eutech DO2700

Máy đo oxi Eutech DO 2700 là dạng máy đo oxi hòa tan để bàn cao cấp của hãng Eutech- Singapore. Máy đo được oxy hòa tan, % oxy bão hòa, nhiệt độ, độ mặn, áp suất. Máy chuyên sử dụng trong các phòng thí nghiệm vi sinh, sinh hóa, môi trường, thí nghiệm.