Máy đo oxi hòa tan Eutech DO 600

Máy đo oxi hòa tan Eutech DO 600 dạng máy cầm tay. Sử dụng dễ dàng, đơn giản đặc biệt màn hình máy đo oxi hòa tan Eutech DO 600 được thiết kế đặc biệt hiển thị toàn màn hình với kiểu nhắc nhở thông minh.