Máy đo oxi hòa tan Eutech DO6+

Máy đo oxi hòa tan Eutech DO6+ cầm tay đo được oxi hòa tan, nhiệt độ, độ mặn và áp suất. Máy sử dụng đơn giản, có độ chính xác cao. Máy tự động tắt sau 20 phút không sử dụng để tiết kiệm pin.