Máy đo pH B-713 Horiba

Máy đo pH B-713 Horiba  đo được đa dạng mẫu lỏng, rắn, bán rắn, giấy, bột… tiện lợi khi sử dụng pin đồng thời với thiết kế đẹp mắt kích thích sự thích thú khi sử dụng máy.