Máy đo pH11 cầm tay

Máy đo pH11 của hãng Eutech – Singapore. Máy đo dạng cầm tay đo được cả pH, mV, nhiệt độ với giá thảnh rẻ. Máy dùng cả pin hoặc cắm điện. Máy tự động tắt sau 20 phút để tiết kiệm pin.