Máy khuấy từ 5L MST

Máy khuấy từ 5L MST khuấy với tốc độ 1100rpm. Bề mặt máy khuấy từ 5L MST trắng dễ quan sát khi thay đổi màu sắc trong bình đun. Sử dụng mẫu lên tới 5 lít. Máy khuấy từ rẻ nhất tại Việt Nam.