Máy khuấy từ 8L AGE

Máy khuấy từ 8L AGE được kết cấu bằng sơn epoxy toàn thân bảo vệ bộ điều khiển khỏi văng mẫu dính vào đồng thời tốc độ khuấy tới 1200 vòng/ phút với thể tích mẫu nước lên tới 8 lít.