Máy phân tích cấu trúc CT3 Brookfield

Máy phân tích cấu trúc CT3 Brookfield là dòng máy phân tích cấu trúc vật liệu bao gồm phân tích lực kéo, nén, đàn hồi, độ mềm, độ dai, độ xốp, bloom test, TPA test. Thao tác vận hành máy phân tích cấu trúc qua phần mềm kết nối máy tính, phần mềm đáp ứng hầu hết các ứng dụng phân tích cấu trúc vật liệu