Máy quang phổ CapitalBio

Máy quang phổ CapitalBio NanoQ là máy quang phổ hiện đại và mới nhất, các thiết kế  phản xạ cố định che hoàn toàn loại bỏ các thay đổi phạm vi dung sai gây ra bởi chuyển động cơ khí và tránh sự thay đổi quang học trong quá trình đo và buồng thử nghiệm mẫu nhỏ giúp loại bỏ tất cả ánh sáng đi sai hướng, lá chắn và tránh chất lỏng bốc hơi, giúp nâng cao độ chính xác khi đo