Máy so màu cầm tay Ci64 UV X-Rite

Máy so màu cầm tay Ci65 UV X-Rite là model mới sử dụng ánh sáng đèn Tungsten và đèn UV để kiểm tra màu sắc sản phẩm đồng thời quản lý màu tối ưu nhất.