Máy so màu cầm tay Ci64 X-Rite

Máy so màu cầm tay Ci64 X-Rite kiểm tra sự thay đổi màu sắc thông qua phần mềm X-Rite đồng thời lưu trữ màu sắc nhằm đảm bảo độ chính xác cho sản phẩm.