Máy so màu ColorQuest XE HunterLab

Máy so màu ColorQuest XE HunterLab có kẹp chuyên dụng để kẹp mẫu.Kẹp đựng mẫu có thể xoay 180 độ và có thể kéo ra ngoài để phù hợp với độ dày của từng mẫu.