Máy so màu HunterLab MiniScan EZ

Máy so màu HunterLab MiniScan EZ là dạng máy cầm tay, thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi. Sử dụng phương pháp đo 45˚/0˚ hoặc d/8 đo chính xác các mẫu sản phẩm.