Máy so màu HunterLab

Máy so màu HunterLab model ColorFlex EZ Tomato dùng để đo màu cà chua. Sử dụng trong các ngành công nghiệp chế biến nước số, nguyên liệu, thực phẩm cà chua.