Máy so màu NR20XE

Máy so màu NR20XE là máy so màu cầm tay, góc quang học là 45˚/ 0˚ với độ mở rộng khẩu độ tới 20mm, là máy so màu có độ mở khẩu độ lớn nhất từ trước tới giờ.