Micropipet 100-1000µl

Micropipet 100-1000µl 1 kênh, tự động điều chỉnh thể tích mẫu, nút nhả típ tự động phòng tránh khả năng nhiễm mẫu và an toàn khi sử dụng. Micropipet 100-1000µl có bước nhảy thang đo là 5µl.