Portable Chillers DuraChill

Portable Chillers DuraChill được sử dụng để loại bỏ nhiệt độ cao trong môi trường đòi hỏi nhiệt độ phải rất cao. Phù hợp với các phòng thí nghiệm thí điểm, trang thiết bị y tế, laser, máy ép nhựa…Portable Chillers DuraChill sử dụng không khí và hơi nước để làm mát.