Recirculating Coolers

Máy làm mát không cần lạnh có sẵn 2 dòng dạng chất lỏng sang chất lỏng và chất lỏng sang dạng khí. Chiller làm mát tuần hoàn Recirculating Coolers loại bỏ nhiệt cực kỳ yên tĩnh và hiệu quả.