Thẩm định nhiệt độ Ellab

Thẩm định nhiệt độ Ellab Eval Flex là loại có dây. Thẩm định nhanh nhiệt độ trong các sản phẩm, nhiệt độ trung tâm sản phẩm và nhiệt độ nồi hấp tiệt trùng.