Tủ sấy Shellab SMO5 141L

Tủ sấy Shellab SMO5 có turbo quạt thiết kế luồng không khí và động cơ chịu trọng tải nặng, cung cấp đồng đều nhiệt độ toàn tủ và phục hồi nhiệt độ nhanh chóng.