Tủ so màu CC120

Tủ so màu CC120 được sử dụng rộng rãi trong các ngành in ấn, nội thất, mực in và kiểm tra chất lượng màu sắc sản phẩm, sử dụng các nguồn sáng D65, D50, U30.