Tủ so màu T-5

Tủ so màu T-5 Tilo là hệ thống đánh giá màu sắc nhỏ gọn. Tủ so màu cung cấp đầy đủ nguồn sáng mô phỏng đầu đủ ánh sáng ban ngày, ánh sáng huỳnh quang, ánh sáng tia cực tím và ánh sáng đèn dây tóc một cách chân thực và phù hợp nhất.