Bút thử sức căng bề mặt hãng Biuged

Bút thử sức căng bề mặt hãng Biuged áp dụng cho các mẫu PS, PE, PP, PET, PI, PC, NY, CPP, OPP, PVC…với thang đo 30,32,36,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56