Máy đo độ phủ sơn hãng Sheen 310

Máy đo độ phủ sơn hãng Sheen Model 310 (Sheen-Opac). Máy đo theo tiêu chuẩn BS 3900 D6/D7, DIN 55984, ISO 3906,6504. Máy kiểm tra độ phủ Sheen 310.