Máy đo độ bóng BEVS1506 hãng BEVS

Máy kiểm ra độ bóng BEVS1506 được hãng BEVS thiết kế đặc biệt để đo các mẫu có kích thước nhỏ với khe đo chỉ 2x2mm, kể cả các mẫu có hình dạng khác nhau.