Máy đo độ dày màng sơn khô Biuged

Máy đo độ dày màng sơn khô hãng Biuged bao gồm 3 loại sau: Máy đo dạng điện tử, Máy đo dạng mắt nhìn, đồng hồ đo màng sơn khô. Tùy mẫu mà chọn thiết bị đo phù hợp.