Máy dò khuyết tật màng sơn

Máy dò khuyết tật màng sơn là thiết bị dùng để kiểm tra các lỗi bề mặt màng sơn như các lỗ, rỗ hay các khiếm khuyết của lớp phủ màng sơn. Máy dò khuyết tật màng sơn kiểm tra trên nguyên tắc quét dòng điện qua bề mặt cần kiểm tra để đo sự thay đổi của dòng điện từ đó dò được vị trí của các khiếm khuyết hoặc các lỗ trên màng sơn khi đã được quét phủ lên vật liệu.