Máy kéo sơn tự động bằng chân không BGD217 hãng Biuged

Máy kéo sơn tự động bằng chân không BGD217 hãng Biuged giúp cố định tấm giấy kéo sơn (giấy đo độ phủ) xuống bề mặt tấm plate.