Máy khuấy phân tán sơn Sheen

Máy khuấy phân tán sơn hãng Sheen model 495 (Laboratory Disperser). Máy khuấy với tốc độ phân tán cao 0-9999 rpm trong thời gian 0-99 phút điều chỉnh được.