Máy kiểm tra độ bền chà rửa hãng BEVS 2805

Máy kiểm tra độ bền chà rửa hãng BEVS2805 được sử dụng phổ biến trong phòng thí nghiệm kiểm tra chất lượng sơn ướt, sơn tường, gỗ, da dày, nhựa, vật liệu …