Máy kiểm tra độ nhớt KU BEVS1133 hãng BEVS

Máy kiểm tra độ nhớt KU BEVS1133 hãng BEVS (Trung Quốc) là máy thông minh, áp dụng công nghệ mới. Màn hình cảm ứng chạm, thao tác nhanh và độ chính xác cao.