Máy đo độ bám dính lớp phủ bơm tay Biuged

Máy đo độ bám dính lớp phủ bơm tay Biuged Digital Pull-off Adhesion Tester (PsiaTester) BGD500 chính xác 0.01MPa(1psi) đo bằng phương pháp bơm thủy lực