Máy đo độ nhớt mực in cầm tay Biuged

Máy đo độ nhớt mực in cầm tay hãng Biuged BGD611 được thiết kế để đo thời gian cần cho chất lỏng đo được 10cm phù hợp với tiêu chuẩn ASTM D4040-10,ISO 12644