Máy quét sơn tự động Sheen

Máy quét sơn tự động Sheen 1132N được sử dụng để thử nghiệm sơn và các vật liệu phủ quét lên bề mặt vật liệu và kiểm tra độ dày cũng như độ mịn của lớp phủ khi được quét lên vật liệu