Tấm nghiêng tiêu chuẩn 45 độ trong tủ so màu

Tấm nghiêng tiêu chuẩn 45 độ trong tủ so màu vải của hãng Tilo giúp người dùng có thể so sánh màu sắc của mẫu một cách chuẩn xác hơn dưới góc nhìn tối ưu.