Thước đo độ dày màng sơn Biuged

Thước đo độ dày màng sơn gồm 2 loại dạng bánh xe tròn (Rolling Wheel Wet Film Thickness Gauges) và dạng thẳng (Wet Film Comb Thickness Gauge).