Thước kéo màng sơn 2 mặt BEVS

Thước kéo màng sơn 2 mặt BEVS sử dụng để đo độ dày của màng sơn khô và màng sơn ướt. Thước kéo của hãng BEVS được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO, GB và ASTM.